475997268017567
top of page
PRIVACY POLICY
1. Kameleon The Happy Store

Dit is de website van Kameleon The Happy Store

Ons postadres is
Steenpoort 2 bus 42 te 8500 Kortrijk, België

Ons ondernemingsnummer is  BE0644.300.427

2. Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.

Kameleon kan vragen om persoonlijke informatie te verstrekken wanneer u een verzoek indient bijvoorbeeld om informatie te ontvangen.  Deze informatie kan contactgegevens (bijv. naam, e-mail, telefoon…) en informatie met betrekking tot uw verzoek omvatten.  In dergelijke gevallen zal Kameleon uw informatie uitsluitend verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking en beantwoording van uw vraag of verzoek. Kameleon kan ook uw toestemming vragen om deze informatie te verwerken voor andere doeleinden die zij dan uitdrukkelijk zal communiceren.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring,

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens,

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is,

  • Geen persoonsgegevens door te geven aan de andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn,

  • Op de hoogte te zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Kameleon is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via  de contactgegevens bovenaan deze pagina vermeld.

Uw persoonsgegevens worden door Kameleon verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om uw aankopen te kunnen versturen
     

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en product informatie.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Kameleon beheert deze website volledig zelf en deelt dus de ingewonnen informatie niet met een derde partij.

Kameleon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan welke op grond van de wet is vereist. Als algemene regel worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Kameleon heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen

  • Alle personen die namens Kameleon van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan,

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

U heeft recht op inzage en recht op correctie en verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen.  Bovenaan dit privacybeleid staat hoe je contact met ons kan opnemen. 

3. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

bottom of page